«
»

Tenchi Souzou

天地(テンチ)創造(ソウゾウ)

天地創造

エニックス / クインテット / Enix / Quintet

SHVC-AQTJ-JPN

1995-10-20

Action / RPG

24
25

Description

This was also released under the name Terranigma in many other languages.

Credits / Staff List / スタッフ

The Staff of Tenchi Souzou
Game Designer
Script Writer
Tomoyoshi Miyazaki

Scenario Writer
Reiko Takebayashi

Planner
Takeshi Tsuru

Programmer
Akira Kitanohara
Shigemi Kita

Megumi Tsuruno
Kyosuke Achiwa

Graphic Designer
Naoko Suzuki
Kazuteru Sugaya

Toshiaki Yamada
Sadao Kobayashi

Keisuke Yasaka (Image Works)
Katsutoshi Segawa(Image Works)
Akira Baba (Image Works)

Wataru Yanagawa
Ayano Koshiro

Sound Composer
Miyoko Kobayashi
Masanori Hikichi

Package CG
Tatsuo Hashimoto

CG Programmer
Toshiaki Gotou

Quintet Staff
Kazunori Takado
Naohito Suginaka

Yutaka Sasaki
Noriyoshi Akiba

Susumu Tomisawa
Atsuko Muro

Special Thanks
Tomoaki Honda

Masami Okubo
Kouji Yokota

Art Direction
Kamui Fujiwara With Studio 2B

Test Player
Minoru Kakizawa

Hirofumi Kuroda
Daisuke Ishizuka

Yoko Kagaya
Mika Endo

Masayoshi Iwakiri
Taro Ichizawa

Satoshi Shimizu
Kiyoshi Iwaoka

Dan Yamamoto
Tomoko Miyazaki

Youichi Hayakawa
Mariko Iida

Mariko Numajiri
Hiroomi Tanaka
Kan Ikeda

Publicity
Yasuyuki Sone

Yoshihisa Saito
Shinji Wachi

Artwork
Naoki Oishi
Takashi Otsuka

Technical Support
Sadao Yahagi
Kanjirou Kano

Yoshiro Takeshita
Kazufumi Honma
Miwa Nagase

Keiko Katsumata
Etsuko Shimamura

Marketing
Hideki Yamamoto
Noriko Nakanome

Enix Staff
Keiji Honda
Yoshinori Yamagishi

Yuuchi Kikumoto
Yasuhito Watanabe

Hiroki Fujimoto
Yousuke Saito

Daizou Shimamura
Taichi Inuzuka

Director
Tomoyoshi Miyazaki

Quintet Producer
Masaya Hashimoto

Producer
Shinji Futami
Jun Toda

Executive Producer
Yukinobu Chida

Publisher
Yasuhiro Fukushima

Copyright
Quintet / Kamui Fujiwara / Enix
1995

はーーい

エル:
だれかしら こんな時間に・・?
もう 夜中の12時近いのに・・・

エル:
どなたですか?

The End

References

Have you seen this game mentioned in a magazine? Let us know by submitting a reference! The more information you have the better, such as title, issue, volume, page, author etc...

ROM Information

Country Spain
Internal CRC 1FE2
CRC32 00E61534
MD5 5223853D5EDC9856F2BF8A9F04D01D3A
SHA-1 1E1A85CF28BCB69CB34FC71F48347279D7CFEA7E
SHA-256 7F731F4BB620E682132660DA39641DDA5762211DCA4732F8192DD2411211B822
ROM Speed 120ns (FastROM)
ROM Size 32 Mb
ROM Bank HiROM
ROM Type Normal + Battery
SRAM Size 64 Kb
Internal Title TERRANIGMA S         
Common Filenames
Terranigma (S).sfc (GoodSNES v0.999.5)
Terranigma (Spain).sfc (No-Intro 2011-12-24)
Terranigma (PAL)(Spa)(1.0).sfc (Zapatabase 2011-01-30)

Country Japan
Internal CRC 27C6
CRC32 3CC7FDF4
MD5 5BEC2D7ECF3117B479C69CADA8EBAFA4
SHA-1 F787672E766A43A73D9BD310FCB3C2CAC024B227
SHA-256 F331E3941E595CC41E26968C20B6E31563AD19603E5E204D93E3EE2E22344548
ROM Speed 120ns (FastROM)
ROM Size 32 Mb
ROM Bank HiROM
ROM Type Normal + Battery
SRAM Size 64 Kb
Internal Title TENCHI-JPN           
Common Filenames
Tenchi Souzou (J).sfc (GoodSNES v0.999.5)
Tenchi Souzou (Japan).sfc (No-Intro 2011-12-24)
Tenchi Souzou (NTSC)(Jap)(1.0).sfc (Zapatabase 2011-01-30)

Country Germany
Revision Revision A
Internal CRC 3856
CRC32 6FB8A4DF
MD5 4F3F3C5504A524A0716B965808709118
SHA-1 9A64CE79BEA16D01AB71B58B11DF0BCF0EEDD889
SHA-256 613CD1A31EADED18648168BD7453A57830CA9A6F3C10DE5154625436FBD49556
ROM Speed 120ns (FastROM)
ROM Size 32 Mb
ROM Bank HiROM
ROM Type Normal + Battery
SRAM Size 64 Kb
Internal Title TERRANIGMA D         
Common Filenames
Terranigma (PAL)(Ger)(1.1).sfc (Zapatabase 2011-01-30)
Terranigma (Germany) (Rev 1).sfc (No-Intro 2011-12-24)

Country Germany
Internal CRC 6F39
CRC32 FFC21CB9
MD5 2FF43498FBB957FACF11C598DD8A6299
SHA-1 018701E5CE385E0B32E61B8F8BB2F9ABF8ABF8F0
SHA-256 2465335E0A16E65D41D42067F53D97CE0929D003EF41EC605D160CFB30C20DF7
ROM Speed 120ns (FastROM)
ROM Size 32 Mb
ROM Bank HiROM
ROM Type Normal + Battery
SRAM Size 64 Kb
Internal Title TERRANIGMA D         
Common Filenames
Terranigma (G).sfc (GoodSNES v0.999.5)
Terranigma (Germany).sfc (No-Intro 2011-12-24)
Terranigma (PAL)(Ger)(1.0).sfc (Zapatabase 2011-01-30)

Country France
Internal CRC 3CED
CRC32 614A7090
MD5 8995FFE9FA821AA54A7C17BFF7647F66
SHA-1 4F8A5771CB11757A31A026E5892B9434A3A405CB
SHA-256 5D0A234A2FCB343D169206D9D7D578507C44F800EAD9CC9CCFA0B1D4CB1CC9E5
ROM Speed 120ns (FastROM)
ROM Size 32 Mb
ROM Bank HiROM
ROM Type Normal + Battery
SRAM Size 64 Kb
Internal Title TERRANIGMA F         
Common Filenames
Terranigma (F).sfc (GoodSNES v0.999.5)
Terranigma (France).sfc (No-Intro 2011-12-24)
Terranigma (PAL)(Fre)(1.0).sfc (Zapatabase 2011-01-30)

Country Europe
Internal CRC F9CE
CRC32 974523FF
MD5 D202156549F981F6DAFC759575DD6E67
SHA-1 911239B4B21106AE4A284454D345C55554985525
SHA-256 93BA50D853E98E1CA227A2CA72389C0E3AC18D6B50C946B3F618C16C2D3EDD38
ROM Speed 120ns (FastROM)
ROM Size 32 Mb
ROM Bank HiROM
ROM Type Normal + Battery
SRAM Size 64 Kb
Internal Title TERRANIGMA P         
Common Filenames
Terranigma (E) [!].sfc (GoodSNES v0.999.5)
Terranigma (Europe).sfc (No-Intro 2011-12-24)
Terranigma (PAL)(Eng)(1.0).sfc (Zapatabase 2011-01-30)

Tenchi Souzou

Tenchi Souzou

Tenchi Souzou

Tenchi Souzou

Tenchi Souzou

Tenchi Souzou

Tenchi Souzou

Tenchi Souzou

Tenchi Souzou

Tenchi Souzou

Tenchi Souzou

Tenchi Souzou

Tenchi Souzou

Tenchi Souzou

Tenchi Souzou

Tenchi Souzou

Tenchi Souzou

Tenchi Souzou

Tenchi Souzou