«
»

Seiken Densetsu 3

(キヨシ)(ケン)伝説(デンセツ)3

聖剣伝説3

スクウェア / Square

SHVC-A3DJ-JPN

1995-09-30

RPG

Fan translated, and brilliantly so.

52
30

Translations & Patches

US Seiken Densetsu 3 v1.01 by Neill Corlett / Lina`chan, Nuku-nuku / SoM2Freak
DE Secret of Mana 2 v2.00 by snes-projects.de

Description

This is the Japanese version of what would have been Secret of Mana 2. This is the second in the series, the first of which is Seiken Densetsu 2.

Related Media

Credits / Staff List / スタッフ

Director
Hiromichi Tanaka

Director of Game Design / Character Design
Koichi Ishii

Game Design: Battle
Goro Ohashi
Yuko Sakamoto

Game Design:Map
Tsukasa Fujita
Kazuomi Suzuki
Hiroyuki Kuwata

Graphic Design: Background
Koji Tsuda
Takaharu Matsuo
Tetsuya Takahashi
Takeo Ohin
Hiroyuki Ikeda

Graphic Design: Character
Shinichi Kameoka
Atsuhito Sakoda

Graphic Design: Effect
Shintaro Takai

Graphic Design: Monster
Noriko Sasaki
Konomi Ishizuka

Graphic Design: Boss Monster
Hiroyuki Narushima
Kazuhiro Ohkawa
Yuichi Shiota

Program
Satoru Yoshieda
Taku Murata
Masaaki Saito
Yoshiyuki Miyagawa
Satoshi Ogata
Hidenori Suzuki
Shun Moriya
Kazuo Suzuki

Music
Hiroki Kikuta

Sound
Teruaki Sugawara
Yoshitaka Hirota
Kazume Mitome
Chiharu Minekawa
Hironobu Izumi

Executive Producer
Tetsuo Mizuno

Producer
Tetsuhisa Tsuruzona

Character Illustration
Noboteru Yuki

World Map Illustration
Hiroo Isono

System Administer
M. Nakajima
M. Orikasa
M. Ogura
Y. Ohdaira
H. Ohkawa
Y. Uenisi

Test Coordinator
S. Kajitani
R. Koda
K. Inagi
H. Masuda
N. Hanada
R. Takeda
A. Hino
K. Kawasaki

Test Play
T. Kondo
H. Yamamoto
A. Takahashi
H. Ogura
E. Ishii
S. Azuma
M. Takaya
T. Moriyasu
R. Nomoto

Special Thanks
H. Sakaguchi
K. Suzuki
K. Kawazu
T. Fujioka
H. Kobayashi
T. Horii
T. Mikasa
Y. Yasuoka
J. Saito
K. Tanikawa
H. Suzuki
K. Matsumoto
K. Oogo
M. Itoh
H. Noguchi
S. Hidaki
M. Horie
M. Mori
M. Kobayashi
R. Miyamoto
H. Shingu
Y. Tanaka
H. Yokota
T. Ohno
K. Kaneko
T. Morita
M. Kaneshige
H. Nakamura
M. Someno
S. Aoyama
H. Nagahara
S. Arai
N. Kanai
K. Yamashita
H. Kizuka
H. Hamada
K. Hirata
M. Yumoto
N. Ishikawa
H. Shimodaira
H. Sakurai
Y. Miura
W. Sato
R. Tsukakoshi
M. Noumura
K. Adachi
Y. Kuwahara
K. Furuya
Y. Shibano
H. Kasuga

References

ファミコン通信 No. 367 (1995-12-29), page 39 (Best Picks of This Week)

ROM Information

Country Japan
Internal CRC BF37
CRC32 4801E76A
MD5 9F42F1945B3FD87D7A64ADA21E1811E7
SHA-1 7078DBCF0B2941AF59C8187EEB3B8DD392407B46
SHA-256 F1ACB9FB0C73B4799B28C26D339823A8C6713106FDF1A15260E75EBB47B376F7
ROM Speed 120ns (FastROM)
ROM Size 32 Mb
ROM Bank HiROM
ROM Type Normal
SRAM Size 64 Kb
Internal Title SeikenDensetsu3Sample
Common Filenames
Seiken Densetsu 3 - Sample (J).sfc (GoodSNES v0.999.5)
Seiken Densetsu 3 (Japan) (Sample).sfc (No-Intro 2011-12-24)

Country Japan
Internal CRC 19EF
CRC32 863ED0B8
MD5 58EBD7CBF28CEADC03AEC4F448956A0B
SHA-1 209C55FD2A8D7963905E3048B7D40094D6BEA965
SHA-256 AE5055BB59AEE22BA9E9AC0A3A7D2B03479BAEEF49C9CF0E06CF470588A6B677
ROM Speed 120ns (FastROM)
ROM Size 32 Mb
ROM Bank HiROM
ROM Type Normal + Battery
SRAM Size 64 Kb
Internal Title SeikenDensetsu3      
Common Filenames
Seiken Densetsu 3 (J).sfc (GoodSNES v0.999.5)
Seiken Densetsu 3 (Japan).sfc (No-Intro 2011-12-24)
Seiken Densetsu 3 (NTSC)(Jap)(1.0).sfc (Zapatabase 2011-01-30)

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3

Seiken Densetsu 3