«
»

Super Mario World 2 - Yoshi's Island

スーパーマリオ ヨッシーアイランド

任天堂 / Nintendo

SHVC-YI-(G737679) / SNS-YI

1995-08-05

Action / Platformer

38
59

Description

The title on the Japanese box is Super Mario - Yossy Island.

Credits / Staff List / スタッフ

Directors
Takashi Tezuka
Toshihiko Nakago
Shigefumi Hino
Hideki Konno

Programmers
Toshio Iwawaki
Masaru Nii
Kiyoshi Koda
Satoru Takahata
Kazuaki Morita
Yuichi Yamamoto
Shigehiro Kasamatsu
Shigeki Yoshida
Yasunori Taketani

Course Designers
Yasuhisa Yamamura
Kenta Usui
Yoshihiro Nomoto
Eiji Noto

Sound Composer
Koji Kondo

Character Designers
Shigefumi Hino
Hisashi Nogami
Masahiro Iimura
Tomoaki Kuroume

C.G. Designer
Yoshiaki Koizumi

Special Thanks To
Wataru Yamaguchi
Yoshiki Haruhana
Yoichi Kotabe
Yasuhiro Sakai
Hironobu Kakui
Shigeki Yamashiro
Kimiyoshi Fukui
Keizo Kato
Soichiro Tomita
Mie Yoshimura
Kensuke Yanabe
Tetsu Hashimoto

Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi

References

Have you seen this game mentioned in a magazine? Let us know by submitting a reference! The more information you have the better, such as title, issue, volume, page, author etc...

ROM Information

Country USA
Revision Revision A
Internal CRC 5E32
CRC32 CF98DDAA
MD5 CE1E3E33B6E39D37B43D7DE599F9E785
SHA-1 34612A93741F156D6E497462AB7F253CB8A959A0
SHA-256 BD763C1A56365C244BE92E6CFFEFD318780A2A19EDA7D5BAF1C6D5BD6C1B3E06
ROM Speed 200ns (SlowROM)
ROM Size 16 Mb
ROM Bank LoROM
ROM Type Super FX2 + Battery
SRAM Size 256 Kb
Internal Title YOSHI'S ISLAND       
Common Filenames
Yoshi's Island (V1.1) (U).sfc (GoodSNES v0.999.5)
Super Mario World 2 - Yoshi's Island (USA) (Rev 1).sfc (No-Intro 2011-12-24)
Super Mario World 2 - Yoshi's Island (NTSC)(Eng)(1.1).sfc (Zapatabase 2011-01-30)

Country USA
Internal CRC 132C
CRC32 D138F224
MD5 CB472164C5A71CCD3739963390EC6A50
SHA-1 C807F2856F44FB84326FAC5B462340DCDD0471F8
SHA-256 9B4957466798BBDB5B43A450BBB60B2591AE81D95B891430F62D53CA62E8BC7B
ROM Speed 200ns (SlowROM)
ROM Size 16 Mb
ROM Bank LoROM
ROM Type Super FX2 + Battery
SRAM Size 256 Kb
Internal Title YOSHI'S ISLAND       
Common Filenames
Yoshi's Island (V1.0) (U).sfc (GoodSNES v0.999.5)
Super Mario World 2 - Yoshi's Island (USA).sfc (No-Intro 2011-12-24)
Super Mario World 2 - Yoshi's Island (NTSC)(Eng)(1.0).sfc (Zapatabase 2011-01-30)

Country Japan
Revision Revision A
Internal CRC 43CD
CRC32 0F66698B
MD5 B6CF9BD3C7C5B5F596EF81DA37648F0F
SHA-1 E1279E5701E4880B666982C9C056419500835952
SHA-256 C27E73EA19B6C421BCA7640D2ED89C75CD9D3BAEF968EBCD984606402ED93424
ROM Speed 200ns (SlowROM)
ROM Size 16 Mb
ROM Bank LoROM
ROM Type Super FX2 + Battery
SRAM Size 256 Kb
Internal Title YOSSY'S ISLAND       
Common Filenames
Yoshi's Island (V1.1) (J) [!].sfc (GoodSNES v0.999.5)
Super Mario - Yossy Island (Japan) (Rev 1).sfc (No-Intro 2011-12-24)
Super Mario - Yossy Island (NTSC)(Jap)(1.1).sfc (Zapatabase 2011-01-30)

Country Japan
Revision Revision B
Internal CRC 4392
CRC32 F1063FAD
MD5 C464855C3EE3CD6652DC42FC4BB2BE38
SHA-1 53188BC4623F5B8C9DF5C1C54BD187347A2AD969
SHA-256 D54A3EAAB7CE4D250F8EF2CB86FA5AFEBB4712F95CADC65C85A6E5A7355D8B81
ROM Speed 200ns (SlowROM)
ROM Size 16 Mb
ROM Bank LoROM
ROM Type Super FX2 + Battery
SRAM Size 256 Kb
Internal Title YOSSY'S ISLAND       
Common Filenames
Yoshi's Island (V1.2) (J).sfc (GoodSNES v0.999.5)
Super Mario - Yossy Island (Japan) (Rev 2).sfc (No-Intro 2011-12-24)
Super Mario - Yossy Island (NTSC)(Jap)(1.2).sfc (Zapatabase 2011-01-30)

Country Japan
Internal CRC 730E
CRC32 343E0DFB
MD5 05F0B393E491AE879CD1E729341C9430
SHA-1 ABACCA9B1BE88B082E7DD8A50E809AEF6AB4D0EF
SHA-256 5A9F00411B9175A938C823C578E2B9F1256B73C546A50FEC144698F56859D64F
ROM Speed 200ns (SlowROM)
ROM Size 16 Mb
ROM Bank LoROM
ROM Type Super FX2 + Battery
SRAM Size 256 Kb
Internal Title YOSSY'S ISLAND       
Common Filenames
Yoshi's Island (V1.0) (J).sfc (GoodSNES v0.999.5)
Super Mario - Yossy Island (Japan).sfc (No-Intro 2011-12-24)
Super Mario - Yossy Island (NTSC)(Jap)(1.0).sfc (Zapatabase 2011-01-30)

Country Europe
Revision Revision A
Internal CRC 3154
CRC32 07E01EF9
MD5 9F235E4C17CF9762A49B83E82794D278
SHA-1 1E1DC02C684652F9E927F3873AF65EA4B374BB80
SHA-256 824F07E93C9AD38FE408AF561E8979E3C0211F0C6C98AEB6E6BC85CD6F9EDC91
ROM Speed 200ns (SlowROM)
ROM Size 16 Mb
ROM Bank LoROM
ROM Type Super FX2 + Battery
SRAM Size 256 Kb
Internal Title YOSHI'S ISLAND       
Common Filenames
Yoshi's Island (V1.1) (E).sfc (GoodSNES v0.999.5)
Super Mario World 2 - Yoshi's Island (Europe) (En,Fr,De) (Rev 1).sfc (No-Intro 2011-12-24)
Super Mario World 2 - Yoshi's Island (PAL)(Eng&Fre&Ger)(1.1).sfc (Zapatabase 2011-01-30)

Country Europe
Internal CRC E10B
CRC32 857980B2
MD5 CEF1055E9B4A2BE56EA7810C07976C17
SHA-1 512E0B2AB74081FDA5FF5459162948D28226FC0B
SHA-256 91A4DC481C54B620CB3BCCAFFE5FA3F69DB955AE600309414D18BB59307CBA90
ROM Speed 200ns (SlowROM)
ROM Size 16 Mb
ROM Bank LoROM
ROM Type Super FX2 + Battery
SRAM Size 256 Kb
Internal Title YOSHI'S ISLAND       
Common Filenames
Yoshi's Island (V1.0) (E).sfc (GoodSNES v0.999.5)
Super Mario World 2 - Yoshi's Island (PAL)(Eng&Fre&Ger)(1.0).sfc (Zapatabase 2011-01-30)
Super Mario World 2 - Yoshi's Island (Europe) (En,Fr,De).sfc (No-Intro 2011-12-24)

Super Mario World 2 - Yoshi's Island

Super Mario World 2 - Yoshi's Island

Super Mario World 2 - Yoshi's Island

Super Mario World 2 - Yoshi's Island

Super Mario World 2 - Yoshi's Island

Super Mario World 2 - Yoshi's Island

Super Mario World 2 - Yoshi's Island

Super Mario World 2 - Yoshi's Island

Super Mario World 2 - Yoshi's Island

Super Mario World 2 - Yoshi's Island

Super Mario World 2 - Yoshi's Island

Super Mario World 2 - Yoshi's Island

Super Mario World 2 - Yoshi's Island

Super Mario World 2 - Yoshi's Island

Super Mario World 2 - Yoshi's Island

Super Mario World 2 - Yoshi's Island

Super Mario World 2 - Yoshi's Island

Super Mario World 2 - Yoshi's Island

Super Mario World 2 - Yoshi's Island