«
»

Majin Tensei

魔神(マジン)転生(テンセイ)

魔神転生

アトラス / Atlus

SHVC-ZM

1994-01-28

Strategy

4
8

Description

The serial in the Nintendo Power book list this as SHVC-ZM-2 so there may be more revisions of this ROM.

When used with Nintendo Power Memory carts, this game takes up 3 blocks for the game and 4 for the save file. The Nintendo Power cost is 1000 yen.

Credits / Staff List / スタッフ

Producer
Hideyuki Yokoyama
Yousuke Niino

Chief Director
Kenichi Nishima

Co-Director
Yoshikazu Yamaki
Takayuki Ide

Programmer
Masahiro Kobayashi
Kazuya Mukae
Hidetoshi Takagi
Tuohi Uniera
Masami Satou
Yoshihiro Uchitani

Sound Creator
Hidehito Aoki

Scenario Writer
Shougo Isogai
Mayo Takahashi

Art Director
Kazuhiro Kaneko
Akihiro Saitou
Seiji Maruyama

Graphic Designer
Yoshihiro Murano
Yuuichi Koyama
Hatsumi Yamaguchi
Yuuko Aoki
Chiaki Ootsu
Norio Ishii
Nobumasa Nakamura
Takashi Anbe
Satoshi Oono
Katsuhiro Satou
Minako Ikenaga

Illustrator
Masao Horiguchi
Kouji Takino

Marketing
Seigo Aihara
Tatsuo Komatsu
Noburou Kawai
Masanori Iden
Fumihito Ishii
Etsuko Shiota
Yukiko Shimazaki

Thanks To
Boo Ueda
Tsukasa Macco
Sawako Satou
Izumi Kitaoka
Masaya Masumoto
Makoto Sugiura
Tsuyoshi Nemoto
Chikayoshi Toyoda
Ryuuichi Tobe
Ikuhiro Kitahara

Atlus

References

Nintendo Power 公式遊び方 Book 1, pages 168-169

ROM Information

Country Japan
Revision Revision A
Internal CRC 8E1C
CRC32 9743E190
MD5 845739FBCA42F73FE079743A2329B8E0
SHA-1 02AA3B58D04900B7147FC5EBB5E25A7D11184D4B
SHA-256 1C78C0A3687FB19A80E61983EA123A10EFE3CA5D46611AF935B82413752101AC
ROM Speed 200ns (SlowROM)
ROM Size 12 Mb
ROM Bank LoROM
ROM Type Normal + Battery
SRAM Size 64 Kb
Internal Title M A J I N T E N S E I
Common Filenames
Majin Tensei (V1.1) (J).sfc (GoodSNES v0.999.5)
Majin Tensei (Japan) (Rev 1).sfc (No-Intro 2011-12-24)
Majin Tensei (NTSC)(Jap)(1.1).sfc (Zapatabase 2011-01-30)

Country Japan
Revision Revision B
Internal CRC A6C3
CRC32 5415B5E9
MD5 FDC72B52865167CCABEA1E5E23AA2C6D
SHA-1 26F5C4AFDBE5F4130B10B8AEDF393596FBA216CB
SHA-256 F49490ABBE896D16A71E737994635F53FD5062EFB83834C754F8D3597AE00283
ROM Speed 200ns (SlowROM)
ROM Size 12 Mb
ROM Bank LoROM
ROM Type Normal + Battery
SRAM Size 64 Kb
Internal Title M A J I N T E N S E I
Common Filenames
Majin Tensei (V1.2) (J).sfc (GoodSNES v0.999.5)
Majin Tensei (Japan) (Rev 2).sfc (No-Intro 2011-12-24)
Majin Tensei (NTSC)(Jap)(1.2).sfc (Zapatabase 2011-01-30)

Country Japan
Internal CRC A422
CRC32 C1B5D46A
MD5 0FE71F9A99EC8DFCB14E0195C9AC3940
SHA-1 E7794AB6A0D62FF317254BB439672590A4E765CB
SHA-256 91EB02E85A208898E4753CEC1AA42C3D209D090CA52A100C81153B68583E3CB9
ROM Speed 200ns (SlowROM)
ROM Size 12 Mb
ROM Bank LoROM
ROM Type Normal + Battery
SRAM Size 64 Kb
Internal Title M A J I N T E N S E I
Common Filenames
Majin Tensei (V1.0) (J).sfc (GoodSNES v0.999.5)
Majin Tensei (Japan).sfc (No-Intro 2011-12-24)
Majin Tensei (NTSC)(Jap)(1.0).sfc (Zapatabase 2011-01-30)

Majin Tensei