«
»

Genjuu Ryodan

(マボロシ)(ジュウ)旅団(リョダン)

幻獣旅団

アクセラ / クレアテック / Axela / Crea-Tech

SHVC-BGJJ-JPN

1998-06-01

Strategy

3
6

Description

This game is sometimes written as Genjuo Ryodan. The serial is also sometimes seen as written as SHVC-AGJJ-JPN which is the serial for Ghoul Patrol but SHVC-BGJJ-JPN is the actual internal serial.

When used with Nintendo Power Memory carts, this game takes up 8 block for the game and 16 for the save file. The Nintendo Power cost is 3000 yen.

Credits / Staff List / スタッフ

Game Design
Hiroshi Miyaoka
Osamu Kasai

Original Graphics
Atsuji Yamamoto

Music
Toshio Okamoto

Program
Tomoki Tauchi
Kochiro Miyamoto

Digital Graphics
Norikazu Masaki
Megumi Kitatani
Ikuku Ueshima
Reiko Furuya

Sound Program
Kiyohiro Sada
Minako Adachi
Takuya Yokota

Logo Design
Tomio Fujisawa

Publisher
Yuko Masui

Aging Staff
Takashi Tanaka
Masahiro Fujita
Masahito Sekine
Takahiro Takahashi
Miyuki Kobayashi
Naoki Aoki
Satoshi Kondo
Shinobu Ogata
Daisuke Saito
Tsukasa Ezawa
Taiji Miyajima
Hiroyasu Hirasawa
Hirokazu Ito

Special Thanks
Koji Higuchi
Shun-Ichi Nanto
Tadahiro Sato
Akira Maeda
Yoshiko Miyaoka

Director
Toru Kitami

Producer
Takeshi Kubo

Executive Producer
Gozo Shiozaki

©1998 Axela
©1998 Crea-Tech
©1998 Atsuji Yamamoto
©1998 Toshi Okamoto
©1998 Pure Sound

References

ファミコン通信 No. 500 (1998-07-17), page 146 (Top 10: #7)

ROM Information

Country Japan
Internal CRC BC54
CRC32 8D9BFFC8
MD5 022261F6ADD3432435DF430166EA9BD2
SHA-1 EA5C8080945D6923E40E4AC7BD37526E64DF30A1
SHA-256 D88D00525B90B94E11BB6DA1C0C5DC71435DB34AEA2E5384E1076529C9DF0CF0
ROM Speed 120ns (FastROM)
ROM Size 32 Mb
ROM Bank LoROM
ROM Type Normal + Battery
SRAM Size 256 Kb
Internal Title ゲンジュウリョダン         
Common Filenames
Genjuo Ryodan (J) (NP).sfc (GoodSNES v0.999.5)
Genjuu Ryodan (Japan) (NP).sfc (No-Intro 2011-12-24)
Genjuu Ryodan (NTSC)(Jap)(1.0).sfc (Zapatabase 2011-01-30)

Genjuu Ryodan

Genjuu Ryodan