«
»

Earth Light 2 - Luna Strike

アースライト ルナ・ストライク

ハドソン / Hudson

SHVC-AE5J-JPN

1996-07-26

Strategy

9
7

Description

The title is sometimes written as Earth Light: Luna Strike.

When used with Nintendo Power Memory carts, this game takes up 6 blocks for the game and 4 for the save file. The Nintendo Power cost is 1000 yen.

Credits / Staff List / スタッフ

Executive Producer
Masanori Wake
Akira Kila

Producer
Takafumi Horio
Tomohiko Nagai

Director
Hiroaki Umezu

Planner
Koji Minagawa
Toshiaki Shiwaku

Programmer
Jiro Hirano
Masashi Kakizaki

Technical Supervisor
Kaori Shirozu

Graphic Designer
Hiroyuki Shirokizawa
Rieka Watanabe
Takahiro Okuda
Yoko Katoh
Ayumi Kibata
Hisashi Momose
Ryouichi Nakashima
Hidekazu Nomoto
Keisuke Kasahara
Hideki Yamaguchi

Art Supervisor
Tomoaki Urita
Shinichi Nakamura
Yasushi Honma

Sound Producer
Keisuke Mitsui

Sound Director
Shigeaki Irie

Composer
Haruhiko Kuroiwa
Yasuhiro Kawasaki

Sound Programmer
Yasuhiro Kawasaki
Issei Okita

Hu-Unit Mechanic Design
Kunio Ookawara
Nobuyoshi Okazaki

Tac.Name Planner
Kojiro Konno
Masahiro Koyama
Daisuke Tanimura
Daisuke Mino

Test Player
Kazutaka Monma
Masanori Tsuchida
Tsuyoshi Nakagawa
Showji Manabe
Tetsuya Komatsu
Nahoko Sasaki
Nobutaka Shibata
Ami Onoda
Tsuyoshi Araki

Special Thanks
Keigo Yasuda
Yoshinori Inoue
Shigeru Nakahara
Tadayuki Kawada
Satoshi Mikami
Ryota Kawano
Katsuhiro Nozawa
Shin Sasaki (Team Devil)
Tomonori Matsunaga
Yuriko Uchida
Kazue Maeda
Hiroshi Furukawa
Hideyuki Ono
Masaharu Takahashi
Shin Sasaki
Sunrise
Cue

Production Cooperation
Hudson
Kogado Studio

References

Nintendo Power 公式遊び方 Book 1, pages 144-145

ROM Information

Country Japan
Internal CRC 9123
CRC32 0EAFD03C
MD5 54B010DAFF0D9BF1DAE091D7DC75C383
SHA-1 76BF3709A28FCE0C7DBAB00E4FAA949EF23FEAB4
SHA-256 B080918871640F2A920DDA922181744345A2C915532CF73E7F5420550D1B3EF2
ROM Speed 120ns (FastROM)
ROM Size 24 Mb
ROM Bank HiROM
ROM Type Normal + Battery
SRAM Size 64 Kb
Internal Title EARTH LIGHT II       
Common Filenames
Earth Light 2 - Luna Strike (J).sfc (GoodSNES v0.999.5)
Earth Light - Luna Strike (Japan).sfc (No-Intro 2011-12-24)
Earth Light - Luna Strike (NTSC)(Jap)(1.0).sfc (Zapatabase 2011-01-30)

Earth Light 2 - Luna Strike